Przygotowanie
budowyBudowę można prowadzić w systemie z Generalnym Wykonawcom, lub powierzając podstawowe zakresy prac kilku przedsiębiorcom. Każdy z tych wariantów
ma swoje zalety i wady. System z Generalnym Wykonawcom jest na ogół droższy, ale odpowiedzialność za inwestycje jest skupiona na jednym podmiocie.
Drugi system może być tańszy, ale rozkłada odpowiedzialność na kilka podmiotów.

Naszą rolą jest między innymi:
  • Zaproponowanie optymalnego systemu prowadzenia budowy (Generalny Wykonawca – kilku kluczowych wykonawców)
  • Pomoc w wyłonieniu wykonawcy przez wskazanie potencjalnych wykonawców, przygotowanie zapytań ofertowych, weryfikację ofert cenowych, wskazywanie kierunków obniżenia kosztów,
  • Przedstawienie opinii o poszczególnych wykonawcach,
  • Weryfikacja harmonogramu realizacji inwestycji,
  • Weryfikacja projektu umowy o wykonanie robót budowlanych,
  • Przekazanie wykonawcy placu budowy (dziennik budowy, wskazanie inspektorów nadzoru, wskazanie kierownika budowy)