Ile
kosztujemyKoszt naszych usług zależy od zakresu prac jaki nam Państwo powierzają i stopnia trudności przedsięwzięcia. Jest porównywalny z poziomem wynagrodzeń
za prace projektowe.

W każdym wypadku proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość kształtuje się na poziomie nie wyższym niż kilka procent kosztu całego przedsięwzięcia. Przy dużych inwestycjach ten procent jest niższy niż przy małych.

Z naszego wynagrodzenia na etap przed rozpoczęciem budowy przypada ok.30%, na etap budowy około 60% i na etap nadzoru rękojmi i gwarancji ok. 10%.