ProjektowanieProjektowanie to nie jest proces, który można zostawić samemu sobie.

Naszą rolą jest m.in.:
  • Dostarczenie materiałów do projektowania, takich jak materiały geodezyjne, decyzje administracyjne, warunki techniczne dostawców mediów.
  • Ustalenie harmonogramu projektowania, tak aby uzyskać niezbędne opracowania w terminach pozwalających na sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych (np. pozwolenia na budowę) lub wyłanianie wykonawcy.
  • Weryfikowanie zgodności opracowania z założeniami inwestycji,
  • Wyjaśnianie wątpliwości oraz poszukiwanie rozwiązań kompromisowych w sytuacjach, gdy niektóre z założeń nie mogą być wprost zrealizowane w danych warunkach inwestycji,
  • Zadbanie aby projekt był kompletny, zrozumiały i poprawny ze względu na cel jakiemu ma służyć.
  • Odbiór dokumentacji projektowej.