Planowanie
inwestycjiPlanowanie inwestycji to proces, któremu warto poświęcić sporo wysiłku i czasu. Do ostatecznych rozwiązań najlepiej dochodzić przez kilkakrotną weryfikację wcześniej przyjętych założeń.
Wydane na tym etapie pieniądze przynoszą wymierne efekty w postaci zoptymalizowanego przedsięwzięcia, spełniającego oczekiwania przy racjonalnych nakładach.


Zapoznaj sie dokaldniej ze specyfikacją poszczególnych etapów planowania inwestycji. Wybierz element na wykresie.