Oddanie
do użytkuOddanie inwestycji do użytku nie jest jednorazowym wydarzeniem. Przystąpienie do użytkowania obiektu może nastąpić po sprawdzeniu budowy przez różne państwowe instytucji i w wielu wypadkach wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie. Zbagatelizowanie tych działań może skutkować znacznymi konsekwencjami finansowymi w postaci kar administracyjnych, czy kosztów opóźnień w uruchomieniu produkcji, rozpoczęcia najmu etc.

Naszą rolą jest:
  • Zaplanowanie procesu oddawania do użytku tak, aby rozpoczęcie użytkowania nastąpiło w oczekiwanym przez Państwa terminie.
  • Egzekwowanie od wykonawców spełnienia warunków pozwalających na przeprowadzenie kontroli inwestycji przez uprawnione służby.
  • Skompletowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie, uczestnictwo w kontroli inspekcji budowlanej, monitorowanie wydania decyzji i procesu jej uprawomocnienia.