BudowaKażda budowa jest w zasadzie prototypem, realizowanym na dodatek w warunkach częściowo nieprzewidywalnych (np. pogoda). Nawet przy nadzwyczajnych zdolnościach nie uniknie się sytuacji trudnych, czasami błędów, które wymagają rozwiązania. Oprócz problemów czysto technicznych nie mniejsze znaczenie mają problemy organizacyjne. Aby sobie z tym dobrze radzić, trzeba mieć wiedzę i bogate doświadczenie.

Naszą rolą jest między innymi:
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wymaganego przez przepisy prawa budowlanego, ale służącego także wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów technicznych
  • Koordynacja robót realizowanych przez różnych wykonawców,
  • Weryfikacja rozliczeń częściowych i końcowych,
  • Odbiory częściowe i końcowe,
  • Przeprowadzenie procesu oddania do użytku (bez uruchamiania procesów technologicznych) w tym pozyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów