Postępowanie
administracyjneZ procesem inwestycyjnym związana jest niestety konieczność uzyskiwania decyzji czy stanowisk różnych organów administracji publicznej.

Naszą rolą jest między innymi:
  • Ustalenie jakie decyzje/stanowiska/opinie i jakich organów są niezbędne w przypadku Państwa inwestycji,
  • W sytuacjach wątpliwych, ocena szans na uzyskanie decyzji zgodnie z oczekiwaniami lub poszukiwanie rozwiązań zamiennych,
  • Wszczynanie odpowiednich postępowań w terminach z synchronizowanych z pozostałymi działaniami inwestycyjnymi z uwzględnieniem terminów
    na postępowanie administracyjne i na uprawomacnianie się decyzji,
  • Dostarczanie organom niezbędnych materiałów, udzielanie wyjaśnień i monitorowanie ich pracy, interweniowanie w sytuacjach gdy pojawia się nieuzasadniona zwłoka lub gdy można proces przyspieszyć,
  • W uzasadnionych przypadkach przygotowanie odwołań i monitorowanie procesu ich rozpatrywania oraz opracowywanie działań osłonowych osłabiających wpływ negatywnych lub przedłużających się decyzji na prowadzony proces.